Kapat
Katkılarından dolayı
Değerli Hocam Hülya Cezair Bülbül'e
sonsuz teşekkürler...
 Şifre Beni hatırla

SINAV ANALİZ PROGRAMININ KULLANIMI

1. Üyelik işlemlerini müteakip, sisteme e-mail ve şifrenizle giriş yaptığınızda karşınıza "Okul Giriş Formu" ile "Ders Giriş Formu" çıkacaktır. Öncelikle "Okul Giriş Formunu" kullanarak okulunuzun adını girip "Ekle" butonuna tıklayınız. Eklediğiniz okul hemen formun altında listelenecektir. Birden fazla okulda görev yapıyorsanız işlemi tekrarlayınız. Girdiğiniz okul adını gerektiğinde (hatalı giriş veya isim değişikliği vb. durumlarında) o okul satırındaki linklerden güncelleştirebilir veya silebilirsiniz. Sildiğiniz okulları "Silinen Okullar" linkinden görebilir, gerektiğinde tekrar sisteme dahil edebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz.
Okul girişi yaptıktan sonra veya daha önceden giriş yaptıysanız ki sisteme giriş yaptığınızda listesi görünecektir, işlem yapacağınız okul satırındaki "Öğrenci Ekle" linkine tıklayarak sınıfları oluşturmaya başlayınız. (Birden fazla okulda derse giren veya başka bir okula atanan öğretmen, işlem yapmak istediği ilgili okul satırındaki "Öğrenci Ekle" linkine tıklayarak devam etmelidir.)

"Öğrenci Ekle" linkine tıkladığınızda karşınıza o okula ait kendi öğrencilerinizi girebileceğiniz "Öğrenci Giriş Formu" çıkacaktır. Çok sayıda öğrenci gireceğinizde, sayfanın en başında bulunan ve okul ismini belirten tablonun hemen altındaki forma "eklenecek öğrenci sayısını" giriniz ve "Tamam" butonuna tıklayınız. "Öğrenci Giriş Formunda" gireceğiniz öğrenci sayısı kadar boş satır açılacaktır. Öğrenci sayısını bilmiyorsanız, peyderpey satır açabilir veya çoklu satır açma formunu kullanmadan da tek tek giriş yapabilirsiniz. Forma öğrenci bilgilerini giriniz ve "Ekle" butonuna tıklayınız. Eklediğiniz öğrenciler hemen formun altında listelenecektir. Öğrencilerle ilgili hatalı giriş yaptığınızda ilgili öğrencinin satırındaki linklerden o öğrenci bilgisini güncelleştirebilir veya silebilirsiniz. Sildiğiniz öğrencileri "Silinen Öğrenciler" linkinden görebilir, gerektiğinde tekrar sisteme dahil edebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Öğrenci girişlerini yaptıktan sonra veya daha önceden öğrenci girişlerini yaptıysanız ki sayfaya giriş yaptığınızda listesi görünecektir, sayfanın başındaki "Okul / Ders Giriş Formu" linkine tıklayarak ilk sayfaya dönünüz ve dersleriniz ile bu derslere ait konuları girmek üzere ikinci aşamaya geçiniz.

2. Döndüğünüz ilk sayfanın hemen altında yer alan "Ders Giriş Formunu" kullanarak, aynen okul girişinde olduğu gibi, girdiğiniz dersleri de sisteme ekleyiniz. Eklediğiniz ders hemen formun altında listelenecektir. Girdiğiniz ders adını gerektiğinde (hatalı giriş veya isim değişikliği vb. durumlarında) o ders satırındaki linklerden güncelleştirebilir veya silebilirsiniz. Sildiğiniz dersleri "Silinen Dersler" linkinden görebilir, gerektiğinde tekrar sisteme dahil edebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz.
Ders girişi yaptıktan sonra veya daha önceden giriş yaptıysanız ki sisteme giriş yaptığınızda listesi görünecektir, işlem yapacağınız ders satırındaki "Konu Ekle" linkine tıklayarak o derse ait ölçüm yapacağınız konuları eklemeye başlayınız. (Konular; her sınav öncesinde, o sınava ait ölçüm yapılacak konular olmak üzere peyderpey de girilebilir. Daha önceden girilmiş bir konuyu tekrar girmeyiniz. Giriş kabul edilir, ancak, program tarafından atanan konu "id" leri farklı olacağından farklı konu gibi algılanır. Buradan eklediğiniz konular; o dersten yapacağınız bütün sınavlarda, farklı okullarda da olsa, soruya konu ataması yaparken listede gözükecektir.)

"Konu Ekle" linkine tıkladığınızda karşınıza o derse ait ölçüm yapılacak konuları girebileceğiniz "Konu Giriş Formu" çıkacaktır. Çok sayıda konu gireceğinizde, sayfanın en başında bulunan ve ders ismini belirten tablonun hemen altındaki forma "eklenecek konu sayısını" giriniz ve "Tamam" butonuna tıklayınız. "Konu Giriş Formunda" gireceğiniz konu sayısı kadar boş satır açılacaktır. Konu sayısını bilmiyorsanız, peyderpey satır açabilir veya çoklu satır açma formunu kullanmadan da tek tek giriş yapabilirsiniz. Forma ölçümü yapılacak konuları giriniz ve "Ekle" butonuna tıklayınız. Eklediğiniz konular hemen formun altında listelenecektir. Konularla ilgili hatalı giriş yaptığınızda ilgili konunun satırındaki linklerden o konuyu güncelleştirebilir veya silebilirsiniz. Sildiğiniz konuları "Silinen Konular" linkinden görebilir, gerektiğinde tekrar sisteme dahil edebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Konu girişlerini yaptıktan sonra veya daha önceden yaptıysanız ki sayfaya giriş yaptığınızda listesi görünecektir, sayfanın başındaki "Sınav Giriş Formu" linkine tıklayarak üçüncü aşama olan sınav tanımlama ve oluşturma aşamasına geçebilirsiniz.

(Ders ve konu girişi, okullardan bağımsızdır. Yani sisteme girdiğiniz ders ve konular; birden fazla okulda görev yapıyor da olsanız, hangi okulun öğrencileri/sınıfları için sınav uygulayacaksanız uygulayın ortak olarak hepsinde karşınıza gelecektir. Dolayısıyla bir kere girilmesi yeterlidir.)

3. Gerek "Öğrenci Giriş Formundan" gerekse "Konu Giriş Formundan" Sınav Giriş Formu" linkine tıkladığınızda; karşınıza önce, derse gittiğiniz bütün okullarda uygulayacağınız sınavları girebilmeniz için başlangıçta kaydettiğiniz derslerinizin bir listesi çıkacaktır. Hangi derse ait sınav tanımlamak istiyorsanız, o ders satırında bulunan "Sınav Ekle" linkine tıklayınız. Karşınıza "Sınav Giriş Formu" gelecektir.

Burada en başta sınav tanımlayacağınız dersin ismi yer alır. Hemen altındaki "Sınav Giriş Formunu" kullanarak sınavın adını (Matematik-1, Matematik-2 gibi isimlendirebilirsiniz), kaçıncı sınavı olduğunu ve tarihini girip "Ekle" butonuna tıklayınız. Sınav tarihini girmeden ekleme yapamazsınız. Eklediğiniz sınavlar hemen formun altında listelenecektir. Sınav numarası (yani kaçıncı sınav olduğu); eğitim yılı baz alınarak 1'den itibaren sıralanmışır, o nedenle dönemi baz almayınız. (Örnek : 1.Dönem Matematik dersinden üç sınav yapılmış ise, 2.Dönemin birinci sınavı dördüncü sınav olarak girilmelidir.) Tarih ise, giriş yaptığınız bu formda Yıl-Ay-Gün formatındadır. (2014-4-30 şeklinde.) Ancak tarih hücresine geldiğinizde (içine tıkladığınızda), otomatik olarak açılan takvimden tarihi kolaylıkla girebilirsiniz. Girdiğiniz sınavları, o sınava ait satırdaki linklerden güncelleştirebilir veya silebilirsiniz. Sildiğiniz sınavları "Silinen Sınavlar" linkinden görebilir, tekrar siteme dahil edebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Sınav girişlerini (tanımlamalarını) yaptıktan sonra veya daha önceden yaptıysanız (ki sayfaya giriş yaptığınızda listesi görünecektir), ilgili sınavın satırındaki "Sınav Oluştur" linkine tıklayarak tanımladığınız sınavı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

İlgili sınavın satırındaki "Sınav Oluştur" linkine tıkladığınızda karşınıza, o sınavda soracağınız sorulara ait soru numaralarını, soru tam puanlarını ve soruların ölçeceği konuları atayabileceğiniz "Soru Tam Puanı ve Konu Atama Formu" çıkacaktır. En üstte, oluşturacağınız sınavın tanımlandığı tablo yer alır. Hemen altındaki forma; sınavda soracağınız her bir sorunun soru numarasını, kaç tam puan olduğunu giriniz, açılır listeden de (ki daha önce bu derse ait girdiğiniz ve ölçülmesini istediğiniz konular burada listelenecektir) hangi konuyu ölçeceğini seçiniz ve "Ata" butonuna tıklayınız. Birinci sorudan son soruya kadar tüm sorular için bunu ayrı ayrı tekrarlayınız. Sorulara atadığınız soru tam puanları ve ölçecekleri konular hemen alt tarafta listelenecektir. Bir konuyu birden fazla soruya atayabilirsiniz. Soru numarası, soru tam puanı veya konularıyla ilgili hatalı giriş yaptığınızda ilgili sorunun satırındaki linklerden o konuyu güncelleştirebilir veya geri dönüşü olmaksızın silebilirsiniz. Soru tam puanı olarak küsuratlı puan girebilirsiniz, ANCAK VİRGÜL DEĞİL MUTLAKA NOKTA KULLANINIZ.
İlgili sınav için bu aşamayı tamamladığınızda, üstte yer alan "Sınavlar / Sınav Ata" linkine tıklayarak karşınıza gelen "Sınav Giriş Formunda" yer alan sınav listesindeki tanımlanmış diğer sınavlar için de aynı adımları tekrarlayabilirsiniz.
Bu aşama bittikten ve sınavı da uyguladıktan sonra, artık öğrencilerin soru bazında aldıkları puanları sisteme girmek kalıyor. Dördüncü aşama olan bu işlem için, bulunduğunuz sayfada en üstte yer alan "Sınavlar / Sınav Ata" linkine tıklayarak yine "Sınav Giriş Formuna" geliniz.

(Sınavlar, okullardan bağımsızdır. Yani sisteme girdiğiniz sınavlar; birden fazla okulda derse giriyorsanız, her okulun öğrencileri/sınıfları için uygulanabilir. Dolayısıyla aynı sınavı bir başka okul yada sınıf için tekrar oluşturmanıza gerek yoktur. Tarihini güncelleştirmeniz yeterlidir. )

4. Dördüncü aşama için "Sınav Giriş Formuna" geldiğinizde alt tarafta yer alan sınav listesinde ilgili sınavın satırındaki "Sınav Ata" linkine tıklayınız. Karşınıza "Sınav Atama Formu" gelecektir.

Burada sayfanın başında, işlem yapacağınız ilgili sınavın tanımlandığı tablo yer alır. Bu sınavı hangi eğitim-öğretim yılında hangi sınıfa uyguladıysanız, sınav bilgilerinin yer aldığı formun hemen altındaki "Sınav Atama Formundan", seçimi yaparak "Getir" butonuna tıklayınız. O sınıfa ait öğrenciler hemen alt tarafta listelenecektir. (Ancak burada ŞUNU DİKKATİNİZDEN KAÇIRMAYINIZ: Birden fazla okulda derse giriyorsanız; sınavı uyguladığınız sınıf hangi okulda ise, programa girişte o okul karşısındaki "Öğrenci Ekle" linkine tıklayarak sisteme devam etmeniz gerekmektedir. Farklı okulun karşısındaki linkten devam ederseniz, eğitim yılı ve sınıf aynı da olsa, aradığınız öğrencileri doğal olarak bulamazsınız. Diğer okulun sınıf listesi karşınıza gelir.)
Daha sonra, listelenen bu sınıfta öğrenci satırlarında yer alan "Öğr.Soru Puanı Ekle" linklerine tıklayarak her öğrenci için ayrı ayrı soru puanı girişi yapmanız gerekiyor. Bu maksatla, listedeki ilk öğrencinin satırındaki "Öğr.Soru Puanı Ekle" linkine tıklayınız.

Karşınıza "Öğrenci Soru Puanı Giriş Formu" gelecektir. Sayfanın en başında ilgili sınav ve ilgili öğrencinin bilgileri yer alır. Hemen bunların altında ise, sınavda sorduğunuz soru sayısı kadar boş satır açılmış "Soru Puanı Giriş Formunu" göreceksiniz. Bu forma ilgili öğrencinin soru bazında aldığı puanları, birinci sorudan son soruya kadar sırayla giriniz ve "Ekle" butonuna tıklayınız. Öğrenci soru puanı olarak küsuratlı puan girebilirsiniz, ANCAK VİRGÜL DEĞİL MUTLAKA NOKTA KULLANINIZ.
İlgili öğrencinin ilgili sınava ait soru bazındaki puanları, hemen formun altında listelenecektir. Gerektiğinde, girdiğiniz puanları soru satırlarındaki linklerden güncelleştirebilir veya geri dönüşümü olmaksızın silebilirsiniz. Ancak, ŞUNA DİKKATİNİZİ ÇEKERİM: Buradaki "Sil" butonunu; sadece, yanlışlıkla soru sayısından fazla ekleme yaptığınız zaman, o fazla satırlar için kullanınız. Hatalı giriş yaptığınız bir yada bir kaç soruyu sildiğinizde, sadece onları ekleyemezsiniz. Zira, ekleme, soru sayısı kadar blok halinde olmaktadır. Puan yazmadığınız sorular da "sıfır" olarak eklenir. Bu nedenle, fazla soru girişi yapmadığınız takdirde, hatalı girişler için mutlaka "Güncelle" butonunu kullanınız.

O öğrenciyle ilgili puan girişi tamamlandığında o öğrencinin sayfasını (ki yeni sekmede açılmıştır) kapatınız ve halen açık duran "Sınav Atama Formundaki" sınıf listesinden sıradaki diğer öğrenciler için aynı işlemleri tekrar ediniz.

Sınava girmeyen öğrenci/öğrenciler için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Soru puanı girişi yapmadığınız öğrenci/öğrenciler, Sınav Analiz Formunda "Girmedi" olarak gözükür ve hesaplamalar ona göre yapılır.

Sınıfdaki tüm öğrencilerin soru bazındaki puan girişleri tamamlandıktan sonra, aynı sınavı başka sınıflara da uygulamışsanız dördüncü aşamayı bu sınıflar için de uygulayınız.

5. Son olarak bulunduğunuz sayfada en üstte yer alan "Sınavlar / Sınav Ata" veya "Sınavlar / Sınav Ata / Analiz Al" linklerine tıklayarak "Sınav Analiz Formuna" gidiniz. Alttaki sınav listesinde yer alan sınavlardan analizini almak istediğiniz sınavın satırındaki "Analiz Al" linkine tıklayınız. (Ancak, bu sınav için öncesinde yukardaki ilk dört aşamayı da tamamlamış olmanız gerekir.)

Açılan sayfada en başta analizini almak istediğiniz sınav bilgileri, onun hemen altında ise "Sınav Analizi Alınacak Sınıfı Seçiniz Formu" çıkacaktır. Bu sınavı uyguladığınız ve analizini almak istediğiniz sınıfı seçiniz ve "Sınav Analizini Getir" butonuna tıklayınız. Sınav analizi yeni (ayrı) bir sayfada hazır olarak karşınıza gelecektir. Sayfanın altında yer alan "Sayfayı Yazdır" butonuna tıklayarak çıktısını alabilirsiniz.
Ancak, ilk dört aşamayı daha önceden yapmış, analizi almayı sonraya bırakmışsanız, sisteme girerken analizini alacağınız sınavı uyguladığınız sınıf hangi okulda ise (veya tek okul da olsa) o okulun karşısındaki "Öğrenci Ekle" linkini kullanarak sisteme devam etmeyi DİKKATİNİZDEN KAÇIRMAYINIZ.

Aynı sınavda bu sınava giren başka bir sınıfın sınav analizini de almak istiyorsanız, çıktısını aldığınız sınav analizi sayfasını kapatın ve halen açık duran "Sınav Analizi Alınacak Sınıfı Seçiniz Formundan" diğer sınıfı seçerek "Sınav Analizini Getir" butonuna tıklayınız.

Farklı sınavların analizini almak istiyorsanız, yukarıdaki adımları tekrar ediniz.

NOT :

1. Değerlendirme bölümünde; varsa başarı oranı %50'nin altında olan konular, yoksa da başarı oranı %50'nin altında konu olmadığı otomatik olarak belirtilmektedir. Kalan değerlendirme, çıktı alındıktan sonra tarafınızdan elle kaleme alınacaktır.
2. Yeni eğitim-öğretim yılında, önceki eğitim-öğretim yıllarına ait sınav analizlerinizi görmek isterseniz; daha önceki eğitim-öğretim yıllarında kaydettiğiniz öğrencileri, yeni sınıf/şube ve eğitim-öğretim yılıyla tekrar kaydetmek durumundasınız. Buna gerek yok diyorsanız, o zaman kayıtlı öğrencilerinizi yeni sınıf/şube ve eğitim-öğretim yılına güncelleyiniz.
3. Sisteme üye olan öğretmenler, birbirlerinin verilerini göremezler, o nedenle aynı okulda da olsalar öğrenci bilgilerini ayrı ayrı girmek durumundadırlar.
4. Sitenin başlığında "Ortaokul ve Liseler İçin" demekle birlikte, Sınav Analiz Programı; esasında, sınav uygulayan her kademe okul için uygulanabilir. Ancak, ilkokullarda sınav kaldırıldığı için, sınıflar 5'den başlatılmıştır. İlkokul öğretmenlerimizden de programı kullanmak isteyenler olursa, talepleri üzerine sınıflar 1'den başlatılabilir.

H.Levent Üstün - Tüm Hakları Saklıdır © 2015
hlustun@hotmail.com